O jodze

Co to jest joga?

Słowo joga pochodzi od sanskryckiego rdzenia yuj i znaczy; wiązać, łączyć, przywiązywać, połączyć i zjednoczyć.
Joga znaczy łączyć, integrować, scalać. Jest to starożytny, wywodzący się z Indii system indywidualnej praktyki prowadzącej do integracji osobowości na płaszczyźnie psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. Poprzez bezpośrednie doświadczenie odkrywa się stopniowo złożoność rzeczywistości, uczy się jak własną pracą można korzystnie wpływać na swój stan psychofizyczny, zdrowie, relacje z otoczeniem.
Joga mówi, że ciało i umysł są ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziałują. Stan umysłu wpływa na stan ciała i ma w nim swoje odzwierciedlenie. Jednocześnie stan ciała wpływa na stan umysłu.

Istnieje 8 stopni praktyki jogi;
1.    yama – zasady moralne,
2.    niyamy – praca nad sobą,
3.    asana – pozycja, ćwiczenia fizyczne,
4.    pranayama – rytmiczna kontrola oddechu,
5.    pratyahara – kontrola zmysłów,
6.    dharana – koncentracja,
7.    dhyana – medytacja,
8.    samadhi – urzeczywistnienie Jaźni.

Asana.

Jest trzecim stopniem na drodze jogi. Polega na wykonywaniu określonych ćwiczeń (asan). Celem tych praktyk jest osiągnięcie wewnętrznej harmonii i wzmacnianie ciała. Ciało sztywne i napięte należy rozciągnąć i rozluźnić, ciało zbyt rozluźnione należy wzmocnić.

Pranajama.

Czyli ćwiczenia oddechowe. Mają za zadanie panowanie nad emocjami i wyciszeniem. Dotleniony organizm jest bardziej stabilny i mocny w swej egzystencji. Jej zadaniem jest oczyszczanie systemu nerwowego oraz reszty ciała z toksyn. Pamiętajmy również, że przeciętnie co druga osoba, szczególnie w momentach stresujących, wprowadza bezdech, czyli zapomina oddychać. Dzięki Pranajamie przeciwdziałamy takim zjawiskom, oddychamy „świadomie”.

 
Metoda i jej Mistrz.

Mistrz Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar (B.K.S. Iyengar)
Największy współczesny nauczyciel i żywa legenda jogi, autor ksiązki „Light on Yoga” („Światło jogi”), która stała się bestsellerem wszech czasów. Poprzez swoje duchowe i fizyczne doświadczenia odnalazł drogę jogiczną a następnie podzielił się nią z nami.
Metoda opracowana przez Iyengara charakteryzuje się niespotykaną nigdzie indziej, ogromną precyzją ruchu. Nie ćwiczy się tak, jak pozwala ciało, gdyż byłaby to droga pogłębiania istniejących ograniczeń i nieprawidłowości, ale każda część ciała musi wykonać ściśle określoną pracę. W praktyce asan (jest ich ponad 200) trzeba stale wybiegać poza to, co wydaje się szczytem możliwości. W ten sposób można osiągnąć szybkie rezultaty. Ważną częścią metody Iyengara jest joga terapeutyczna, która zajmuje się wszelkimi typami chorób. Jest on również wynalazcą przyrządów wspomagających ćwiczenia - specjalnie zaprojektowanych ławek, krzeseł, wałków, lin itp. W systemie Iyengara istnieją również pozycje relaksowe, jak też pranajamy wykonywane w stanie całkowitego odprężenia oraz medytacja, która jest efektem prawidłowego ćwiczenia asan i ćwiczeń oddechowych.

Metoda Iyengara angażuje całego człowieka - jego ciało, umysł i duszę. Jednak dla obserwatora zewnętrznego widzialna jest jedynie fizyczna forma asany; nie może on dostrzec procesu dokonującego się w świadomości osoby ćwiczącej. Tu prawdopodobnie leży przyczyna, dla której hatha-joga określana jest często mianem fizycznej. Praktyka jogi jest medytacją w ruchu, kontemplacją w działaniu. Dla Iyengara ciało jest świątynią ducha, powtarzanie zaś asan i pranajam znaczy to samo, co dla innych powtarzanie mantr, odmawianie modlitwy lub różańca. Uczy jogi, która jest nie tylko terapia ciała, lecz także psychiki i duszy. Człowiek jest całością - mówi Iyengar - dlatego zdrowie nie jest wyłącznie brakiem chorób, ale polega na odczuwaniu własnej pełni, osiągnięciu doskonałej harmonii wszystkich elementów naszego bytu.

 Iyengar uczy w niezwykły sposób. Zaskakuje i zdumiewa jego dynamizm. Czasami sprawia wrażenie, że aż skrzy się od emanowanej energii. Charakteryzuje go wielka troskliwość - nie tylko o dokładność wszystkich, najdrobniejszych nawet szczegółów, ale przede wszystkim o ćwiczących. Zajmuje się każdym indywidualnie. Na podstawie wyglądu ucznia potrafi bezbłędnie określić jego stan psychiczny i fizyczny, a potem w ułamku sekundy wyczuć i wskazać najwłaściwszą drogę. Jako nauczyciel jest bardzo stanowczy, lecz kiedy wymaga tego sytuacja, potrafi okazywać ciepło i zrozumienie w formie rzadko spotykanej u innych ludzi. Jest tak aktywny w pomaganiu i korygowaniu, że jego pracę na sali można bez przesady określić mianem tytanicznej. Osiągnął nieprawdopodobny artyzm w swojej sztuce, a jego asany wydają się żywymi rzeźbami. Iyengar jest człowiekiem o tak wielu wymiarach, że zawodzą wszystkie określenia - są za mało precyzyjne, a przede wszystkim za słabe.

Efekty jogi.

Są tak rozległe, że nie sposób ich ująć w kilku słowach. Myślę jednak, że te które wymienię będą dotykały wszystkich sfer oddziaływania. Asany, czyli pozycje jogi zwiększają siłę, elastyczność, wytrzymałość mięśni i ścięgien, dzięki czemu nasza ogólna kondycja się poprawia a ruchy, które do tej pory były trudne a czasami niemożliwe wykonujemy bez większego zaangażowania aparatu ruchu. Poprzez odpowiednią stymulację układu nerwowego, ma również korzystny wpływ na umysł i psychikę. Nabieramy umiejętności lepszej koncentracji a także relaksacji, co przynosi widoczne efekty w życiu zawodowym. Ponieważ wykonywanie asan wymaga skupienia na oddechu i pracy układu oddechowego, wpływamy korzystnie na pracę serca, a tym samym pomagamy w dotlenieniu komórek ciała i przyspieszamy procesy metaboliczne. Spowalniane są procesy starzenia się ciała i umysłu (w pozycja równoważnych znacznie angażujemy współpracę między prawą i lewą półkulą mózgu). Joga pomaga zwalczać bóle głowy, bóle menstruacyjne i stawów, ułatwia łagodne przejście przez okres ciąży, przekwitania, wspomaga leczenie depresji i pomaga zrzucić nadwagę.

Astanga Vinyasa Yoga 

Twórcą Astaga Yogi jest Sri K. Pattabhi Jois z Mysore w Indiach.
Astanga Vinyasa Yoga jest dynamiczną formą jogi. Asany ułożone są w konkretny sposób, tworząc serie, a każda seria ma inną rolę do spełnienia. W szkołach jogi uczona jest pierwsza seria, która detoksykuje ciało i umysł.

Trzy fundamenty Astanga Vinyasa Yogi:
Oddech: oddech spaja asany. Jest nieodłącznym elementem praktyki. Pozwala na swobodny przepływ energii w ciele, kieruje uwagę do wewnątrz ciała i po dłuższym czasie  sprawia, że praktyka staje się medytacją w ruchu. W Astanga Jodze oddycha się oddechem Ujjayi –oddechem zwycięzcy. „Ujjayi – przy zwężonym ujściu krtani, powietrze powinno być przeciskane od gardła do piersi, tworząc tam dźwięk.” Hatha Yoga Pradipika 2:51
Bandha: ośrodek energetyczny w ciele.

  • mula bandha : „Ucisnąć yoni [krocze], unieść zaciśnięty odbyt. Przez wyciagnięcie apana [energia zlokalizowana w miednicy] mula bandha jest wykonana” Hatha Yoga Pradipika 2:60
  • uddiyana bandha : „Brzuch powyżej pępka należy docisnąć do kregosłupa. Uddiyana bandha jest jak lew, który odgania słonia śmieci.” Hatha Yoga Pradipika 2:56
  • jalandhara bandha: „Ściśnij gardło i przyciągnij stanowczo brodę do mostka. To jest jalandhara bandha, która przeciwdziała starzeniu się i śmierci” Siva Samhita 2:69

 
Vinyasa: można mówić o dwóch sposobach rozumienia słowa vinyasa. Pierwszy to wejście w asanę, asana i wyjście z niej – wszystko to połączone oddechem. Drugi sposób rozumienia to sekwencja asan, czyli pewna logika, tworząca serię.
 
Dwa sposoby praktykowania:
Astanga Vinyasa Yogę praktykuje się dwojako.
PSP – Pierwsza Seria Prowadzona to sposób dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją praktykę Astangi. Na tych zajęciach uczeń podąża za wskazówkami nauczyciela. Jest to metodyczne wprowadzenie w praktykę Astanga Jogi.
Mysore – zajęcia adresowane do starszych adeptów Astanga Jogi, którzy znają serię i mogą praktykować sami. Nauczyciel daje wskazówki i korekty. Jest to tradycyjny sposób uczenia Astanga Jogi.
 


 
Honorujemy bez dopłat karty: Fit profit

Zajęcia jogi na wszystkich poziomach, kameralne grupy z indywidualnym podejściem do podopiecznych. Szkoła jogi z pełnym wyposażeniem w sprzęt do zajęć dla początkujących, zaawansowanych,
dla grup terapetycznych; kręgosłup, kolana, barki i grup kobiecych. Zajęcia prowadzą dyplomowani nauczyciele Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara- doświadczenie, odpowiedzialność, wiedza
i zaangażowanie. Organizujemy wczasy z jogą oraz warsztaty z nauczycielami z całej Polski. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i w grupach. Joga Warszawa - dobra i najbliższa lokalizacja dla mieszkańców; Targówka, Bródna, Tarchomina, Ząbek, Marek, Kobyłki, Zielonki i innych miejsc ościennych.